Månedlig arkiv: november 2016

Sluttkommentar til Albert Banduras sosialkognitive teori

Resiprok determinisme Bandura mente at en persons adferd ikke kan forstås uten å se på  det gjensidige samspillet mellom adferd, miljø og faktorer i personen. Dette samspillet kalles den resiproke determinismen (Manger m.fl, 2012, s.251). I innlegget om Bandura fokuserer

Sluttkommentar til Albert Banduras sosialkognitive teori

Resiprok determinisme Bandura mente at en persons adferd ikke kan forstås uten å se på  det gjensidige samspillet mellom adferd, miljø og faktorer i personen. Dette samspillet kalles den resiproke determinismen (Manger m.fl, 2012, s.251). I innlegget om Bandura fokuserer